Publikationer kring Bottnafjorden

En fot på graniten, ett finger i luften och med blicken mot havets horisont. Historia, samtid och framtid möts i en rik mylla. Ett förlag för fysiska publikationer från, om och i relation till trakten kring Bottnafjorden i norra Bohuslän.


21/06/2023

Publikationer

Alla utgivningar hittas här. För frågor, förslag och inköp skriv till es.nekcetsportuanttob@tkatnok

... se mer

01/06/2023

Nyheter

Uppdateringar och händelser

... se mer